2022.gada 30.septembrī PII grupā "Sprīdīši" viesojās meitenes no Sarkanā Krusta ar projektu "Saulainā integrācijas vasara", kura laikā radoši darbojāmies un izveidojām apsveikuma kartiņas

.