Skolas vēsture

  •      1988. /89.m.g. tika nodibināta Verēmu skola-bērnudārzs ar latviešu un krievu mācību valodu.
  •      Šajā gadā tika atvērtas 3klases un 4 bērnudārza grupas.
  •      Pakāpeniski klašu skolēnu skaits palielinājās un radās vajadzība pēc pamatskolas ar latviešu mācību valodu.
  •      No 1993.gada 1.septembra, kad tika atvērta 5.klase, sākumskola pakāpeniski pārtapa par pamatskolu.
  •      Ziemassvētkus, Mātes dienu , Dzejas dienu un Sporta dienas tiek organizētas kopš skolas dibināšanas.
  •      No 1991.gada skolā sāka svinēt Miķeļus un  Meteņus.
  •      No 1997.gada skolā atzīmē Skolotāju dienu.
  •      Tagad skolas tradīcijām ir pievienojusies ‘’Pateicības diena''.
  •      2019./2020.m.g. skolā mācās 103 skolēni un 62 pirmsskolas audzēknis.
  •      Skolā darbojas 14 interešu izglītības pulciņi.