Citāda diena

      2021.gada 20.decembrī Verēmu pamatskolā notika ,,Citāda diena’’, kuras tēma bija  – ,,Forma un Ziemassvētki’’. Mērķis - veicināt izglītojamo  kompetenču attīstību, spēju izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās un  izmantojot starpdisciplinārās mācības. Skolēniem bija iespēja darboties dažādās radošās darbnīcās. 

          Salvešu locīšanas aktivitātē skolēni internetā sameklēja dažādus  salvešu locīšanas veidus, praktiski darbojās  un izvērtēja veikumu . Tika rakstīti apsveikumi Ziemassvētkos  dzimtajā valodā vai svešvalodā, apsveikumus adresātam nogādāja izmantojot skolas  Ziemassvētku pastu. Skolēni digitāli, izmantojot dažādas lietotnes , veidoja  galda kartes Ziemassvētkiem un pievienoja tās padlet.com digitālajā sienā. Ļoti dažādas idejas un risinājumus skolēni izmantoja  Ziemassvētku ticējumu un mīklu uzrakstīšanā,  kurus pēc tam nodeva  nākamajai klasei. Neizpalika arī piparkūku cepšana un rotāšana.

         Dienas noslēgumā visi uzklāja svētku galdu, izmantojot sagatavotās salvetes, galda kartes un pašu ceptās piparkūkas. Skolēni darbojās ar interesi, katra darbnīca bija pārsteigums un kopīgi darbojoties diena aizskrēja nemanot.

Skolotāja Ilona Dovidenkova