Bibliotēkas darba laiks

              Otrdienās no 10.00-12.30

              Trešdienās  no 9.00-13.30

              Ceturtdienās no 10.30-13.30                                             Bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Bibliotēka apkalpo skolēnus, pedagogus, vecākus un skolas    darbiniekus.

2. Pierakstoties bibliotēkā, lasītājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem, kuri turpmāk būs jāievēro.
3. Bibliotēka lasītājus pieņem atbilstoši noteiktajam darba grafikam.

4. Lasītājs var izvēlēties grāmatu no bibliotēkas krājumiem pats, var lūgt palīdzību bibliotekārei.

5. Lietotājam līdzi nešanai  neizsniedz ne vairāk par 5 grāmatām, pierakstot tās lasītāja formulārā.

6. Iespieddarbu lietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 14 dienas, ja ir nepieciešams tos izmantot ilgāk, termiņu var pagarināt.

7. Enciklopēdijas un vārdnīcas uz mājām neizsniedz.

8. Lasītājam jāsaudzē visi iespieddarbi, nedrīkst tajos izdarīt atzīmes.

9. Ja grāmatā radies bojājums, tas nekavējoties jāsalabo.

10. Ja grāmata nozaudēta vai pilnīgi sabojāta, tās vietā jāatnes jauna vai cita līdzvērtīga grāmata.

12. Bibliotēkas mācību grāmatas , kas glabājas klasēs atbilstoši skolēnu skaitam, mācību gada beigās tiek  nodotas nākamās klases audzinātājai.Novērtējuma apkopojums glabājas klases audzinātājas darba mapē.

13. Bibliotekāre iepazīstina skolotājus ar jaunāko literatūru sanāksmēs pie direktores, maināmajās grāmatu izstādēs, kā arī individuāli.

14.  Bibliotekārei var sniegt palīdzību (lasītāju apkalpošanā, pārbaudēs) vecāko klašu skolēni.Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība

          Skaļās lasīšanas sacensību īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka. Konkursā varēja piedalīties 5. un 6. klašu skolēni. Visā valstī – skolās, bibliotēkās rīkoja vietējos konkursus grāmatu lasīšanā, proti, 5 minūšu laikā skaļi, izteiksmīgi un pārliecinoši bija jālasa grāmata un īsi jāpastāsta saturs.

Mērķis – pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Lasīšana notika soļi pa solim:

1.solis- novembrī skolā lasīja visi 5.un 6.kl.skolēni un izvirzīja  Sāru Volkovu un Anniju Igauni uz nākamo sacensības posmu,

 2.solis-reģiona fināls notika 27.martā Rēzeknes kultūras namā,kur pulcējās Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes un Viļānu novadu 5.–6. klašu skolēni, kuri izvēlēti dalībai konkursā, un viņu atbalstītāji.

 Sāra Volkova (5. klase) lasīja fragmentu no A. Lindgrēnes grāmatas “Grāmata par Pepiju Garzeķi” un Annija Igaune (5. klase)-fragments no A. Lindgrēnes literārā darba “Ronja – laupītāja meita”.

Prieks par  Annijas Igaunes iegūto 2.vietu! Paldies Sārai Volkovai par piedalīšanos! Bet žēl, ka tikai 1.vietas ieguvēja dosies uz nacionālo finālu, kas notiks Rīgā.

Z.Kūkoja,

bibliotekāre