Verēmu pamatskola

Pamatojoties uz 2020.gada 11.marta lēmumu,

skolas padome lūdz iespēju robežās iegādāties nepieciešamos individuālos mācību piederumus 9.klasei.

2023./2024.mācību gads

Angļu valoda Pierakstu klade, A-4 baltas un krāsainas lapas, rakstāmpiederumi
Latviešu valoda   1 līniju burtnīca, līniju klade, rakstāmpiederumi.
Literatūra Līniju  klade ( var turpināt no iepriekšējā gada), rakstāmpiederumi, krāsu zīmuļi vai flomāsteri,vai krāsainas pildspalvas, vai marķieris, lineāls, līmes zīmulis
Matemātika Biezā pierakstu klade ( 96 lpp.), 2 rūtiņu burtnīcas, cirkulis, transportieris, lineāls, rakstāmpiederumi.


Vizuālā māksla

A4 formāta akvareļu papīra bloks, parastais zīmulis, tušas vai gēla pildspalva, Atkarībā no skolēna izvēlētā darba, vēl var būt nepieciešami citi materiāli vai rāmji darbu noformēšanai

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai stadionā.
Latvijas un pasaules vēsture Pierakstu klade, rakstāmpiederumi
Fizika Pierakstu klade vai no iepriekšējā gada, rakstāmpiederumi
Ķīmija Pierakstu klade vai no iepriekšējā gada ,rakstāmpiederumi
Ģeogrāfija Pierakstu klade vai no iepriekšējā gada, rakstāmpiederumi

 

Maiņas apavi!