Skolas padomes sastāvs :

Izglītojamo vecāku pārstāvji:

jaunākā pirmsskolas grupa Jūlija Solima

Vidējā pirmsskolas grupa Guna Zenčenko

Sagatavošanas grupa - Jesēnija Masaļska

1.klase Jānis Adijāns

2.klase Anita Bogdanova

3.klase Inese Zeiza

4.klase  Tatjana Mironova

5.klase Līga Petrovska

6.klase Kristīne Baikova

7.klase- Lolita Strucinska

8.klase- Diāna Selecka

9.klase  - Inese Boltāne

Vilis Deksnis - Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis

Iveta Gaile -  Izglītības iestādes direktore

Inga Ivanova -  Izglītības iestādes pedagogs pirmsskola

Ineta Bauga- Izglītības iestādes pedagogs 1.-4.klases

Daina Dervenika - Izglītības iestādes pedagogs 5.-9.klases

                                                                                                                                                Skolas padome papildināta  2020.gadā