Skolas padomes sastāvs :

Izglītojamo vecāku pārstāvji:

Jaunākā pirmsskolas grupa Guntars Kancāns

Vidējā pirmsskolas grupa Elvita Kotāne

Sagatavošanas grupa - Lolita Strucinska

1.klase  Guna Zenčenko

2.klase Ilze Vaičuka

3.klase Kristīne Ozoliņa

4.klase  Tatjana Mironova

5.klase Anita Bogdanova

6.klase Inese Zeiza

7.klase- Iveta Buša

8.klase- Līga Petrovska

9.klase  - Maija Medne

Vilis Deksnis - Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis

Sandis Sprudzāns -  Izglītības iestādes direktors

Inga Ivanova -  Izglītības iestādes pedagogs pirmsskola

Ineta Bauga- Izglītības iestādes pedagogs 1.-4.klases

Daina Dervenika - Izglītības iestādes pedagogs 5.-9.klases

                                                                                                                                                Skolas padome papildināta  2023.gadā