pateicamies par dalību:

2023./2024.mācību gads
 • Elīzai Opincānei par piedalīšanos valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā 3.kārtā skolotāja Zinaida Kūkoja 2024.gada 15.aprīlis
 • Kristiānai Kopelai par piedalīšanos atklātajā angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2024.gada 18.aprīlis
 • Katrīnai Adijānei, Artim Karzubovam par piedalīšanos stāstnieku konkursā ,,Anekdošu virpulis 2024''Rīgā skolotāja Ināra Ratniece 2024.gada 1.aprīlis
 • Mihailam Beitānam, Evelīnai Klinovai par piedalīšanos Ludzas novada robotikas kausā 2024 skolotājs Dainis Eisaks 2024.gada 24.marts
 • Martai, Keiseļai par piedalīšanos Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Egija Meļko 2024.gada 8.marts
 • Tomam Bušam par piedalīšanos Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Ligita Silova 2024.gada 8.marts
 •  Evelīnai Klinovai, Artim Karzubovam, Andrim Karzubovam, Darinai Afanasjevai, Katrīnai Adijānei par prasmīgu sniegumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes mūzikas un deju šovā ,,Vara Talants 2024'' skolotājs Jānis Pavlovskis 2024.gada 6.marts
 • Diānai Lejiņai ,Mārai Mednei, Santai Komulei, Kristiānai Kopelai  par prasmīgu sniegumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes mūzikas un deju šovā ,,Vara Talants 2024'' skolotājs Jānis Pavlovskis 2024.gada 6.marts
 • Airikai Bumbišai, Markusam Romanovskim, Annai Salomejai Manuško, Katrīnai Annai Maculevičai, Džeinai Ivanovai par piedalīšanos Rēzeknes novada erudīcijas konkursā ,,Mini mīklu 2024'' skolotāja Ineta Bauga 2024.gada 16.februāris
 • Mārai Mednei par piedalīšanos Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē skolotāja Zinaida Kūkoja 2024.gada 8.februāris
 • Diānai Lejiņai un Mārai Mednei par piedalīšanos 10.Atklātajā Inženierzinātņu olimpiādē 2024.gada 20.janvāris
 • Diānai Lejiņai, Mārai Mednei, Artēmijam Cimbaļukam par piedalīšanos Rēzeknes novada fizikas olimpiādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2024.gada 19.janvāris
 • Diānai Lejiņai, Mārai Mednei, Artēmijam Cimbaļukam par piedalīšanos Rēzeknes novada ķīmijas olimpiādē skolotāja Ingūna Pašāne 2024.gada 11.janvāris
 • Evelīnai Klinovai, Dairim Komuļam, Mihailam Beitānam, Katrīnai Adijānei par piedalīšanos Latvijas robtikas čempionāta Rīgas TSI posmā skolotājs Dainis Eisaks 2023.gada 16.decembris
 • Diānai Lejiņai par piedalīšanos Rēzeknes novada vēstures olimpiādē skolotājs Sandis Sprudzāns 2023.gada 8.decembris
 • Mārai  Mednei un Diānai  Lejiņai  par piedalīšanos  tiešsaistes viktorīnā skolēniem par Latvijas kultūras kanona tēmām "Ziemassvētki kanonā" skolotāja Zinaida Kūkoja 2023.gada 21.decembris
 •  Katrīnai Adijānei par piedalīšanos Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes 1.posmā  skolotāja Zinaida Kūkoja 2023.gada 15.novembris
 • Tomam Bušam un Danielam Pekšam par piedalīšanos Rēzeknes novada angļu valodas olimpiādē 2023.gada 8.oktobris skolotāja Justīne Studāne
 • Rinaldam Āboliņam par piedalīšanos Rēzeknes novada angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2023.gada 9.oktobris
 • 5.klases vokālajam ansamblim par piedalīšanos koru un vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertā ,,Mana dziesma Latvijai'' skolotāja Alla Doļa 2023.gada 15.novembris
 •  1.-3.klašu vokālajam ansamblim par piedalīšanos koru un vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertā ,,Mana dziesma Latvijai'' skolotāja Alla Doļa 2023.gada 15.novembris
 • Diānai Lejiņai, Mārai Mednei, Adriānai Zaharevskai, Artēmijam Cimbaļukam, Tomam Bušam par piedalīšanos Rēzeknes novada konkursā ,,Mana Latvija'' 2023.gada 14.novembris

2022./2023.mācību gads

 • Kristapam Rudzītim par piedalīšanos 5.Atklātajā Rēzeknes novada skolu angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2023.gada 13.aprīlis

 • Loretai Danielai Strucinskai par piedalīšanos bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā ,,Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi’’ skolotāja Daina Dervenika 2023.gada 10.marts 

 • Mārai Mednei un Diānai Lejiņai par dalību Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē skolotāja Zinaida Kūkoja 2023.gada 9.februāris
 • 1.-2.klašu vokālajam ansamblim par prasmīgu sniegumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes mūzikas un deju šovā ,,Vara Talants 2023'' skolotāja Alla Doļa 2023.gada 10.marts
 • Vokāli instrumentālajam ansamblim ,,Dūmi'' par prasmīgu sniegumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes mūzikas un deju šovā ,, Vara Talants 2023'' skolotājs Jānis Pavlovskis 2023.gada 10.marts
 • Katrīnai, Esmeraldai, Lindai, Danielai, Santai, Aleksandrai, Sandijai, Rebekai, Agijai, Martai par prasmīgu sniegumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes mūzikas un deju šovā ,,Vara Talants 2023'' skolotāja Egija Meļko 2023.gada 10.marts
 • Annai Kozirkovai un Danielam Zeltiņam par dalību Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotājas Egija Meļko un Irēna Pivore 2023.gada 10.marts
 • Martai Paulai Sejānei, Egijai Ceļapīterei, Laurai Doropoļskai, Zandai Kalvānei, Rasimam  Andžejam, Haraldam Šubrovskim par dalību   tiešsaistes viktorīnā ,,Ziemassvētki kanonā''2022.gada 16.decembris skolotāja Zinaida Kūkoja
 •  3.-4.klašu komandai par dalību Rēzeknes novada sporta spēlēs ,,Tautas bumba'' skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 24.februāris
 • 1.-2.klases tautas deju kolektīvam par izteiksmīgu un raitu dejas soli Rēzeknes novada skolēnu tautas deju kolektīvu sadancī skolotāja Egija Meļko  2023.gada 16.februāris
 • Loretai Danielai Strucinskai par piedalīšanos Rēzeknes novada ķīmijas olimpiādē skolotāja Ruta Bernāne 2023.gada 13.janvāris
 • 4.klašu komandai par dalību Rēzeknes novada konkursā ,,Mini mīklu 2022'' skolotāja Ināra Ratniece 2022.gada 8.decembris
 • 4.-5.klašu vokālajam ansamblim par piedalīšanos koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas svētkos ,,Mana dziesma Latvijai'' skolotāja Nellija Deksne 2022.gada 15.novembris
 • Aleksai Silagailei par piedalīšanos koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas svētkos ,,Mana dziesma Latvijai'' skolotāja Nellija Deksne 2022.gada 15.novembris
 • Laurai Doropoļskai un Martai Paulai Sejānei par piedalīšanos koru un ansambļu sadraudzības dziedāšanas svētkos ,,Mana dziesma Latvijai'' skolotāja Nellija Deksne 2022.gada 15.novembris
 • Amandai Gutānei, Evelīnai Klinovai, Tomam Bušam,Dairim Komuļam, Andžejam Rasimam, Marekam Švalbem, Artēmijam Cimbaļukam  par piedalīšanos Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs Rudens krosa stafetēs  skolotājs Edgars Kļaviņš 2023.gada 23.septembris

 • 2021./2022.mācību gads
 • sākumskolas skolēniem par piedalīšanos Ludzas novada robotikas kausā 2022 skolotājs Dainis Eisaks 2022.gada 29.maijs
 • 1-4.klašu tautas deju kolektīvam par piedalīšanos deju dienas pasākumā ,,Spēlēju, dancoju''skolotāja Egija Meļko 2022.gada 26.maijs
 • 8.klases vokālajam ansamblim par piedalīšanos koru un ansambļu sadraudzības sadziedāšanās svētkos ,,Tauriņi dzied vasarai'' skolotāja Nellija Deksne 2022.gada 20.maijs
 • 4.klases vokālajam ansamblim par piedalīšanos koru un ansambļu sadraudzības sadziedāšanās svētkos ,,Tauriņi dzied vasarai'' skolotāja Nellija Deksne 2022.gada 20.maijs
 • Martai Paulai Sejānei un Loretai Danielai Strucinskai Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē skolotāja Zinaida Kūkoja 2022.gada 9.februāris
 • Sabīnei Zeizai un Annai Kozirkovai Valsts robežsardzes atjaunošanas 30.gadadienas pasākumu ietvaros rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā ,,Atjaunotai robežsardzei - 30''  skolotāja Egija Meļko 2021.gada 13.decembris
 • Naurim Krasjukovam, Milānai Petrovskai, Katrīnai Žogotai, Laimai Čudarānei, Danielam Pekšam, Danielam Zeltiņam, Annai Kozirkovai, Annikai Supei  Rēzeknes novada mazo gudrinieku viktorīnā ,,Mini mīklu 2021'' 2021.gada 15.decembris
 • Jēkabam Ģipslim,Milānai Boldovai, Mihails Beitāns,Danielam Zeltiņam,Gustavam Bataram,Artūram Rogozinam,Patrīcijai Katkovskai,Armīnam Voicišam,Andrim Karzubovam Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada digitālajā fotoizstādē ,, Mana dzimtā puse'' skolotājas Daina Dervenika un Egija Meļko 2021.gada 22.novembris
 • Elizabetei Baikovai, Markusam Pekšam, Jēkabam Ģipslim, Mārai Mednei, Martai Paulai Sejānei, Laurai Doropoļskai, Andžejam Rasimam, Kristeram Zenčenko, Alisai Gromovai, Santai  Sprinģei, Madarai Elksnei Rēzeknes novada konkursā ,,Mana Latvija 2021'' 2021.gada 24.novembris

2020./2021.mācību gads

 • Martai Paulai Sejānei, Danielam Pekšam, Danielam Zeltiņam starptautiskajā matemātikas konkursā ,,Kengurs 2021'' 2021.gada 25.marts skolotājas Ineta Bauga un Ilona Dovidenkova
 • Mārai Mednei 6.klase dziesmu, deju un prasmju video parādē ,,Vara Talants 2021'' 2021.gada aprīlis
 • Jēkabam Ģipslim 6.klase    Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē skolotāja Gunta Graznova 2021.gada 26.februāris
 • Martai Paulai Sejānei 7.klase  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2021.gada 26.februāris 
 • Loretai Danielai Strucinskai 7.klase   Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2021.gada 26.februāris
 • Marekam Gusānam  Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas olimpiādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2021.gada 26.februāris
 •  Keitai Vaičukai, Martai Keiseļai, Agijai Ivonei, Rasai Ģipslei  2.klase Maltas vidusskolas vizuālās mākslas konkursā ,,Līniju rotaļas'' skolotāja Ināra Ratniece 2021.gada marts