21. oktobrī PII grupa “Sprīdīši” devās mācību izbraukumā uz Taudejāņu valsts mežiem, lai iepazītu mežā augošās sēnes. Kur izglītojamie meklēja un izzināja ēdamās un neēdamās sēnes, pārrunāja drošības noteikumus saskarē ar sēnēm. No daudzveidīgajiem dabas materiāliem tika aizpildīti sēņu trafareti.

Bērni ar lielu prieku un interesi darbojās, pildot dotos uzdevumus