-Kā bitīte steigšos

Es darbiņus padarīt,

Kā mani žēlo un mīli tu,

Tā mīlēšu tevi es, MĀMULĪT!

                            (L.Apšeniece)

Maija sākums parasti iezīmējas ar vieniem no gada sirsnīgākajiem svētkiem – Mātes dienu. 6.maijā arī  Verēmu pamatskolas saimē  tika atzīmēta Māmiņu diena. Kuplā skaitā skolas zālē uz svētku pasākumu pulcējās gan māmiņas, gan vecmāmiņas, gan krustmāmiņas, gan tantes. Katrai no viņām skolēni un bērnudārza audzēkņi dāvināja savus sirsnīgos priekšnesumus koncertā “Buču pods māmiņai”.