16.februārī Verēmu pamatskolas 1.-2.klašu deju kolektīvs piedalījās Rēzeknes novada rīkotajā sadancī Dricānos, lai ar citiem deju kolektīviem izdejotu 18 brīnišķīgas dejas. Bērni skatītājus priecēja ar smaidu, enerģiju un dejotprieku. Pēc koncerta visi dejotāji turpināja priecāties diskotēkā. Kā atzīst bērni, dejot ir lieliski!