Atbalsta materiāli karjeras izglītībā: 

KUR MEKLĒT INFORMĀCIJU?

Karjera, profesijas

 www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem ( karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)

 www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” - Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)

www.profesijupasaule.lv

Izglītība Latvijā

 www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

 http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html akreditētās un licencētās studiju programmas

 http://www.sza.gov.lv Informācija par studiju un studējošo kredītiem

Izglītība ārzemēs

  www.viaa.gov.lv/Euroguidance Valsts izglītības attīstības aģentūra-  informācija par studijām ārzemēs

 http://brauktvainebraukt.lv

www.ec.europa.eu/ploteus izglītība 32 Eiropas valstīs

www.bachelorsportal.eu Bakalaura studijas Eiropā

 www.scholarshipportal.eu stipendiju programmas Eiropā

www.daad.lv studijas Vācijā

http://www.educationuk.org/global studijas Lielbritānijā

www.dreamfoundation.eu mācības ārzemēs

www.intstudy.com studiju iespējas dažādās valstīs

Hobiji

www.kulturaskarte.lv

 http://www.iksd.riga.lv/upload_file/Izglitiba_pievienotie/0_2014/11_2014/InteresuKatalogs _15.11.14_small_internetam.pdf

 Materiāli skolotājiem:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/lat_karjeras_atbalsts_redir_ka/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_id=38959

 http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem/

Materiāls vecākiem:

 http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf