Lepojamies un sveicam!

2023./2024.mācību gads
 •  Elīzu Opincāni, Anniku Supi, Annu Kozirkovu, Tomu Bušū, Armīnu Voicišu, Dairi Komuļu 3.vieta ŠĶĒRŠĻU JOSLĀ Rēzeknes novada Tūrisma dienā 2024 skolotājs Edgars Kļaviņš 2024.gada 15.maijs
 • Guntaru rudzīti 3.vieta ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS  Rēzeknes novada Tūrisma dienā 2024 skolotājs  Edgars Kļaviņš 2024.gada 15.maijs
 • Annu Kozirkovu 2.vieta ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS  Rēzeknes novada Tūrisma dienā skolotājs Edgars  Kļaviņš 2024.gada 15. maijs
 • Aivi Krasjukovu 1.vietaORIENTĒŠANĀS SACENSĪBĀS  Rēzeknes novada Tūrisma dienā 2024 skolotājas Edgars Kļaviņš 2024.gada 15.maijs
 • Bērnu teātra pulciņu ,,Rakari'' I pakāpe Rēzeknes novada teātru skatē skolotāja Ināra Ratniece 2024.gada 3.maijs
 • Tomu Bušu 1.vieta Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas skolu  sporta spēlēs ''Pavasara kross'' skolotājs Edgars Kļaviņš 2024.gada 25.aprīlis
 • 1.-4.klašu tautu deju kolektīvam II pakāpe skolēnu tautu deju kolektīvu skatē skolotāja Egija Meļko 2024.gada 18.aprīlis
 • Māru Medni 2.vieta atklātajā angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2024.gada 18.aprīlis
 • Diānu Lejiņu 3.vieta atklātajā angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2024.gada 18.aprīlis
 • Tomu Bušu AUGSTĀKĀ pakāpe skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārtā skolotāja Ilga Buldure 2024.gada 17.aprīlis
 • Katrīnu Adijāni, Arti Karzubovu I pakāpe stāstnieku konkursā  ,,Anekdošu virpulis 2024'' skolotāja Ināra Ratniece 2024.gada 26.marts
 • Katrīnu Adijāni 3.vieta Ludzas novada robotikas kausa 2024 lego līnijsekošanā skolotājs Dainis Eisaks 2024.gada 24.marts
 • Tomu Bušu AUGSTĀKĀ pakāpe Rēzeknes novada skolēnu skatuves runas konkursā skolotāja Ilga Buldure 2024.gada 15.marts
 • Alīnu Čumikovu II pakāpe Rēzeknes novada skolēnu skatuves runas konkursā skolotāja Laura Kalvāne 2024.gada 15.marts
 • Elīzu Opincāni II pakāpe Rēzeknes novada skolēnu skatuves runas konkursā skolotāja Zinaida Kūkoja 2024.gada 15.marts
 • Raivi Graznovu II pakāpe Rēzeknes novada skolēnu skatuves runas konkursā skolotāja Ineta Bauga 2024.gada 15.marts
 • Andri Karzubovu 2.vieta Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2024.gada 8.marts
 • Danielu Pekšu 3.vieta Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Ligita Silova 2024.gada 8.marts
 • Elīzu Opincāni 1.vieta Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē skolotāja Zinaida Kūkoja 2024.gada 6.februāris
 • Diānu Lejiņu, Māru Medni, Kristiānu Kopelu, Santu Komuli, Darinu Afanasjevu II pakāpe Latvijas  Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā konkursā ,,No baroka līdz rokam'' skolotājs Jānis Pavlovskis 2024.gada 13.februāris
 • Aivi Krasjukovu, Rebeku Tiltiņu, Rinaldu Āboliņu, Martu Keiseļu, Elīzu Opincāni 1.vieta Rēzeknes novada konkursā ,,Mini vai Zini 2023'' skolotāja Ināra Ratniece 2023.gada 13.decembris
 • Diānu Lejiņu ATZINĪBA Rēzeknes novada bioloģijas olimpiādē skolotāja Daina Dervenika 2023.gada 30.novembris
 •  Diānu Lejiņu I.pakāpe publiskās runas konkursā ,,Es esmu Latvija'' 2023.gada 15.novembris skolotāja Zinaida Kūkoja
 • Martu Keiseļu ATZINĪBA Rēzeknes novada angļu valodas olimpiādē 2023.gada 9.oktobris skolotājs Vitālijs Drozdovs
 • Elīzu Opincāni 3.vieta Rēzeknes novada angļu valodas olimpiādē 2023.gada 9.oktobris skolotāja Justīne Studāne
 • Diānu Lejiņu 3.vieta Rēzeknes novada angļu valodas olimpiādē 2023.gada 8.oktobris skolotājs Vitālijs Drozdovs
 • Māru Medni  2.vieta Rēzeknes novada angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2023.gada 8.oktobris
 • Lolitu Patmalnīku,Elīzu Opincāni, Anniku Supi  3.vieta  Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs Rudens krosa stafetēs 3x500m distancē 2011.dz.g.  un jaunāki skolotājs Edgars Kļaviņš 2023.gada septembris

2022./2023.mācību gads

 • Raivi Graznovu I pakāpe Rēzeknes novada skatuves runas video konkursā skolotāja Ineta Bauga
 • Domeniku Carevu I pakāpe Rēzeknes novada skatuves runas video konkursā skolotāja Ilga Buldure
 • Elīzu Opincāni I pakāpe Rēzeknes novada skatuves runas video konkursā skolotāja Zinaida Kūkoja
 • 1.-3.klašu teātra pulciņu ,,Rakari'' I pakāpes diploms Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru radošanā koncertā- skatē skolotāja Ināra Ratniece 2023.gafa 3.maijs
 • Annu Kozirkovu  ATZINĪBA   konkursā ,,Raiņa dzejas atklātne'' skolotāja Daina Dervenika 2023.gada aprīlis
 • Martu Paulu Sejāni III PAKĀPES DIPLOMS 49.valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē skolotāja Zinaida Kūkoja 2023.gada 18.aprīlis
 • Māru Medni un Diānu Lejiņu ATZINĪBA 5.Atklātajā Rēzeknes novada skolu angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2023.gada 13.aprīlis
 •  Andžeju Rasimu 3.vieta 5.Atklātajā Rēzeknes novada skolu angļu valodas olimpiādē skolotājs Vitālijs Drozdovs 2023.gada 13.aprīlis
 • Darinu Afanasjevu, Sabīni Zeizu , Elīzu Opincāni, Amandu Gutāni, Patrīciju Katkovsku I pakāpes diploms  bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā ,,Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi’’ skolotāja Daina Dervenika 2023.gada 10.marts
 • Aleksu Silagaili 1.vieta III Mazo dziedātāju konkursā ''Saules zaķis'' skolotāja Alla Doļa 2023.gada 17.marts
 • Martu Paulu Sejāni 1.vieta Rēzeknes novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē  skolotāja Zinaida Kūkoja 2023.gada 9.februāris
 • Tomu Bušu ATZINĪBA Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Irēna Pivore 2023.gada 10.marts
 • Martu Paulu Sejāni, Zandu Kalvāni, Lauru Doropoļsku, Egiju Ceļapīteri, Loretu Danielu Strucinsku, Annu Kozirkovu 1.vieta 4.grupā meitenēm  1.posma ,,Top kauss 2023'' sacensībās Rēzeknes novadā skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 2.marts
 • Loretu Danielu Strucinsku 3.vieta Rēzeknes novada bioloģijas olimpiādē skolotāja Daina Dervenika 2022.gada 30.novembris
 • Loretu Danielu Strucinsku, Martu Paulu Sejāni, Lauru Doropoļsku, Andžeju Rasimu un Jēkabu Ģipsli  2.vieta Rēzeknes novada erudīcijas konkursā pamatskolēniem ,,Mana Latvija 2022'' 2022.gada 16.novembris
 •  Zandu Kalvāni, Martu Paulu Sejāni, Egiju Ceļapīteri, Līvu Matisāni, Annu Kozirkovu, Nikolu Jurču 1.vieta Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs volejbolā skolotājs Edgars Kļaviņš 2023.gada 6.oktobris
 •  Annu Kozirkovu, Andri Karzubovu,Aivi Krasjukovu, Patrīciju Katkovsku 2.vieta Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs Rudens krosa stafetēs jaukto stafešu 4x500m distancē 2011.dz.g.  un jaunāki skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 23.septembris

 • Lolitu Patmalnīku,Elīzu Opincāni, Anniku Supi  3.vieta  Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs Rudens krosa stafetēs 3x500m distancē 2011.dz.g.  un jaunāki skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 23.septembris

 •   Santu Komuli, Māru Medni,Aleksandru Udalovu, Kristeru Zenčenko 2.vieta Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs Rudens krosa stafetēs jaukto stafešu 4x1000m distancē 2007.-2008.dz.g.  skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 23.septembris

2021./2022.mācību gads

 • Katrīnu Adijāni 1.vieta Ludzas novada robotikas kausā 2022 skolotājs  Dainis Eisaks 2022.gada 29.maijs
 • Andžeju Rasimu 3.vieta Rēzeknes novada skolu ,,Tūrisma dienā'' skolotājs  Edgars Kļaviņš 2022.gada 30.maijs
 • 8.klases komandu 1.vieta Rēzeknes novada skolu ,,Tūrisma dienā'' skolotāja  Edgars Kļaviņš 2022.gada 30.maijs
 • 4.-5.klašu komandu 3.vieta Rēzeknes novada skolu ,,Tūrisma dienā'' skolotāja  Egija Meļko 2022.gada 30.maijs
 • Danielu Pekšu ATZINĪBA Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Gunta Graznova 2022.gada 1.aprīlis
 •  Jēkabu Ģipsli ATZINĪBA Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Gunta Graznova 2022.gada 1.aprīlis
 • Danielu Zeltiņu 3.vieta Rēzeknes novada matemātikas olimpiādē skolotāja Gunta Graznova 2022.gada 1.aprīlis
 •  Raimondu Boltānu 3.vieta Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs distanču slēpošanā skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 11.februāris
 • Airiku Bumbišu, Ladislavu Serkovu 2.vieta Rēzeknes  novada skolu sporta spēlēs distanču slēpošanā skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 11.februāris
 • Madaru Elksni , Sandiju Uļjanovu  1.vieta Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs distanču slēpošanā skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 11.februāris
 • Madaru Elksni 9.klase 1.vieta Rēzeknes novada sacensībās distanču slēpošanā skolotājs Edgars Kļaviņš 2022.gada 5.februāris
 • Juri Vaņkovu 9.klase ATZINĪBA  Rēzeknes novada fizikas olimpiādē skolotāja Ilona Dovidenkova 2022.gada 14.janvāris
 • Alisu Gromovu  9.klase ATZINĪBA  Rēzeknes novada krievu valodas olimpiādē skolotāja Ināra Ratniece 2021.gada 2.decembris
 •     Elīzu Opincāni 4.klase 2.vieta Rēzeknes novada mazo gudrinieku viktorīnā ,,Mini mīklu 2021'' skolotāja Egija Meļko 2021.gada 15.decembris
 • Juri Vaņkovu 9.klase 3.vieta  Rēzeknes novada bioloģijas olimpiādē skolotāja Daina Dervenika 2021.gada 25.novembris
 • Zandu Kalvāni, Egiju Ceļapīteri, Kristapu Rudzīti, Kristeru Zenčenko 2.vieta Jaukto stafešu 4x1000m distancē 2006.-2007.dz.g.  Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs  skolotājs Edgars Kļaviņš 2021.gada 24.septembris
 •   Annu Kozirkovu, Anniku Supi, Patrīciju Katkovsku 3.vieta 3x500m distancē 2010.dz.g.  un jaunākas meitenes  Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs  skolotājs Edgars Kļaviņš 2021.gada 24.septembris 
 • Madaru Elksni, Līvu Matisāni, Mareku Pridanu, Aleksandru Udalovu 3.vieta Jaukto stafešu 4x1000m distancē 2006.-2007.dz.g.  Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs  skolotājs Edgars Kļaviņš 2021.gada 24.septembris 
 • Santu Komuli, Māru Medni, Nauri Krasjukovu, Markusu Pekšu 2.vieta Jaukto stafešu 4x800m distancē 2008.-2009.dz.g.  Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs  skolotājs Edgars Kļaviņš 2021.gada 24.septembris

2020./2021.mācību gads

 • Guntaru Rudzīti 3.vieta Maltas vidusskolas vizuālās mākslas konkursā ,,Līniju rotaļas'' skolotāja Ināra Ratniece 2021.gada februāris