Skolēnu pašpārvaldes prezidents:   Laura Doropoļska

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks: Andžejs Rasims

Pašpārvaldes locekļi:

Marta Paula Sejāne ( skolēnu pašpārvaldes prezidenta kandidāts);

Kristaps Rudzītis ( 9.klases pārstāvis);

Jēkabs Ģipslis ( 8.klases pārstāvis);

Milāna Petrovska ( 7.klases pārstāve);

Daniels Zeltiņš ( 6.klases pārstāvis);

Annika Supe  ( 5.klases pārstāve)