Skolēnu pašpārvaldes prezidents:   Adriāna Zaharevska

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks: Māra Medne

Pašpārvaldes locekļi:

Diāna Lejiņa

Santa Komule

Kristiāna Kopela

Milāna Petrovska ( 8.klases pārstāve);

Maksimiliāms Mironovs ( 7.klase)

Annika Supe  ( 6.klases pārstāve)

Elīza Opincāne ( 6.klase)

Marta Keiseļa ( 5.klase)

Katrīna Adijāne ( 4.klase)