Vecāku sapulces:

 • 2023.gada 18.oktobris- skolas vecāku kopsapulce
 • 2023.gada 25.septembris - 9.klases vecāku sapulce
 • 2023.gada 20.septembris - Pirmsskolas grupu vecāku kopsapulce
 • 2023.gada 18.septembris - 4.klases vecāku sapulce
 • 2023.gada 30.augusts plkst.17.00- 1.,2. un 3.klases vecāku sapulces
 • 2023.gada 28.marts plkst.17.00- pamatskolas skolēnu vecāku sapulce
 • 2023.gada 22.marts plkst. 17.00 pirmsskolas grupu un 1.-4.klases izglītojamo vecāku sapulce
 • 2023.gada 30.janvāris plkst.17.00. - 9.klases vecāku sapulce
 • 2022.gada 30.augusts plkst.17.00 skolas vecāku kopsapulce
 • 2021.gada 9.septembris plkst.18.00 skolas vecāku padome tiešsaistē
 • 2021.gada 7.decembris plkst.18.00 9.klases vecāku sapulce tiešsaistē
 • 2021.gada 9.septembris Pirmsskolas grupas ,,Sprīdīši' vecāku sapulce
 • 2021.gada 30.augusts plkst.17.00   Klašu vecāku sapulces par mācību procesa organizēšanas kārtību Verēmu pamatskolā
 • 2021.gada 10.aprīlis plkst.18.00. 9.klases vecāku sapulce tiešsaistē
 • 2020.gada 27.augustā - Verēmu pamatskolas mācību gada organizēšanas kārtība
 • 2019.gada 10.oktobris - nākamo 1.klases skolnieku vecākiem
 • 2019.gada 9.oktobrī plkst.16.30 skolas vecāku kopsapulce
 • 2019.gada 18.septembrī plkst.17.00 pirmsskolas grupu vecāku sapulces
 • 2019.gada11.septembrī  plkst.16.00    6.klases vecāku sapulce.