Pagarinātās dienas grupas režīms 2023./2024.m.g.

  • 13.30-14.20               Pastaiga ārā vai tematiska nodarbība
  • 14.20-14.30               Launags
  • 14.30-15.00               Mājas darbu pildīšana un bērnu literatūras lasīšana;
  • 15.00-15.30               Galda spēles,lego. Kustību rotaļas. Sporta spēles ārā vai zālē.