Māmulīte, māmulīte,

Ziedu pilna pasaulīte,

Saules pilna dvēselīte,

Māmulīte, māmulīte.

     /L.Sauliete/

Saulainajā 11.maija pēcpusdienā Verēmu pamatskolā pulcējās māmiņas un vecmāmiņa uz Māmiņu dienai veltītu koncertu. Skolēni bija sarūpējuši skaistus un bezgala sirsnīgus priekšnesumus, lai iepriecinātu savus mīļos. Tika dziedātas mīļas dziesmas, kas lika noritēt kādai aizkustinājuma asarai. Neiztika arī bez jestrām dejām. Sākumskolas skolēni bija sarūpējuši arī nelielu ludziņu par pavasari, kas lika arī sirsnīgi pasmieties. Tam pa vidu tika skandētas latviešu tautasdziesmas - spēka vārdi un vēlējumi mīļajām māmiņām. Arī mūsu skolas ukraiņu bērni bija sagatavojuši sveicienu savām māmiņām dzimtajā valodā.