Īstenots projekts'' Lai grupa ''Dūmi ''tālu skan!'

      Lai Verēmu pamatskolā arī turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu vokāli - instrumentālajai grupai „Dūmi” jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, Biedrība „Vienota Ģimene” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Vērēmu pagasta pārvaldes atbalstu ir īstenojusi projektu „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”.  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 EUR: 10% jeb EUR 500,00 - piešķirtais finansējums no Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta, 90% jeb  EUR 4500,00 – publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Par piešķirto finansējumu no  SIA VALDARIO tika iegādāti mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofoniem, tumbu un mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts), tādējādi sasniedzot projekta mērķi: Vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Projekta realizācijas rezultātā Vērēmu, Bērzgales, Lendžu, Ilzesklana pagastu bērnos-jauniešos, kuri mācās Verēmu pamatskolā,  ir veicināts dziedāt un instrumentu spēles apgūšanas prieks, tādējādi dažādojot Vērēmu pagasta un tuvējo pagastu iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot iespējami pievilcīgu sociālo vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējas, vokāli-instrumentālā grupā „Dūmi” apgūtā popularizēšanu ne tikai skolas, pagasta, bet arī novada un republikas mērogā.

Pirmie pasākumi, kurā vokāli - instrumentālā grupa „Dūmi” publiskos apgūto ar jauno mūzikas un skaņas aparatūru, būs 2017. gada 17. novembrī Verēmu pamatskolas pasākums „Mans talants Latvijai” un 2017. gada 21. decembrī Verēmu pamatskolas Ziemassvētku koncerts.

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā Vērēmu pagasta pārvaldei, Verēmu pamatskolas direktorei Jevģēnijai Paurai un vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” skolotājam Jānim Pavlovskim.

Biedrības „Vienota Ģimene” valdes locekle Natālija Bernāne


Lai grupa ''Dūmi'' skan!

          2001.gadā Vērēmu pamatskolā tika dibināta vokāli-instrumentālā grupa „Dūmi” ar mērķi dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam Vērēmu pamatskolas skolēnam apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas, pilsētas, novada rīkotajos pasākumos, konkursos, tādējādi raisot skolēnos interesi par mūziku, instrumentu apgūšanas iespējām, attīstot fantāziju, ritma izjūtu, izkopjot prasmi klausīties, dodot iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Šīs grupas sastāvā ir 12 Vērēmu pamatskolas skolēni. Skolu absolvējot, grupas sastāvs pastāvīgi mainās, taču nemainās talantīgais vokāli –instrumentālās grupas „Dūmi” skolotājs Jānis Pavlovskis. Grupa piedalās Vērēmu pamatskolas, Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada pasākumos, dažādos konkursos: „Mans akorc”, „No Baroka līdz Rokam”, „Vara Talants”. „Dūmu” dalībnieki trīs reizes nedēļā sanāk kopā un mācās dziedāt un spēlēt dažādas dziesmas, ar kurām pārsteidz savus klausītājus. Lai turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Vērēmu pamatskolu izvērtēšanai iesniedza projekta „Lai grupa "Dūmi" tālu skan!” iesniegumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” mērķis ir vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Sabiedriskā labuma projekta „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!” kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 500,00 - Vērēmu pagasta pārvalde, 90% jeb  EUR 4500,00 - pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projekta īstenošanas termiņš ir 2017. gada 31. oktobris. Mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofoniem, tumbu un mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts) tiks iegādāta no SIA VALDARIO.

Biedrības „Vienota Ģimene” valdes locekle Natālija Bernāne