Skola realizē sekojošas mācību programmas:

1.Pamatizglītības programmu,  kods 21011111


2. Pirmsskolas izglītības programmu,  kods 01011111


3. Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,  kods 21015611

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 21015511