Latviešiem Miķeļi ir saulgriežu laiks, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Ceturtdien Vērēmu pagasta estrādē Miķelītis un Rudentiņš aicināja skolēnus, viņu vecākus un pagasta iedzīvotājus uz Miķeļdienas pēcpusdienu un tirdziņu. Skolas bērni skandēja jautras dziesmiņas un tautasdziesmas par rudeni, jaunie aktieri pastāstīja, kā Saimnieks un Lācis ražu dalīja. Pēcpusdienas noslēgumā visiem bija iespēja iegādāties pašceptus pīrāgus, dažādus našķus, medu un pašgatavotas rotaslietas. Paldies saimniecēm par tēju, Ivanovu ģimenei par cukurvati, I.Gusānam par jautro mūziku! Paldies tautas nama vadītājai Annai Višķerei par jauko sadarbību!