Sandis Sprudzāns  - skolas direktors

Zinaida Kūkoja - latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Daina Dervenika- bioloģijas, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju  , sociālo zinību skolotāja,interešu izglītības    skolotāja

Ilona Dovidenkova -direktores vietniece izglītības jomā  matemātikas, datorikas, fizikas skolotāja,

Ineta Bauga- sākumskolas  skolotāja, dabaszinību skolotāja,interešu izglītības skolotāja

Ināra Ratniece - direktores vietniece izglītības jomā,sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja

Egija Meļko - sākumskolas skolotāja,interešu izglītības skolotāja, matemātikas skolotāja

Laura Kalvāne - sākumskolas skolotāja,interešu izglītības skolotāja,

Vitālijs Drozdovs - angļu valodas skolotājs,

Ingūna Pašāne-ķīmijas  skolotāja,

Ligita Silova - matemātikas skolotāja

Jānis Pavlovskis - interešu izglītības skolotājs

Dainis Eisaks - dizaina un tehnoloģiju , sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotājs,interešu izglītības skolotājs

Alla Doļa- mūzikas skolotāja, pirmsskolas mūzikas skolotāja,interešu izglītības skolotāja

Iveta Ivone - pirmsskolas izglītības skolotāja

Inga Ivanova - pirmsskolas izglītības skolotāja

Ilze Kravale - pirmsskolas izglītības skolotāja

Valentīna Arbidāne - pirmsskolas izglītības skolotāja

Līga Jurča - pirmsskolas izglītības skolotāja

Kristīne Žilinska  - pirmsskolas izglītības skolotāja

Gunita Zālīte Misāne - pirmsskolas izglītības skolotāja

Irēna Pivore - logopēde, matemātikas skolotāja

Aija Matisāne- psiholoģe

Edgars Kļaviņš -sporta skolotājs,  interešu izglītības skolotājs

Gunta Graznova - matemātikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Ilga Buldure   izglītības iestādes bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Justīne Studāne - angļu valodas skolotāja

Arina Vasnina- direktores vietniece izglītības jomā, skolotājs logopēds

Edgars Jukna - interešu ziglītības skolotājs

Tatjana Mironova - karjeras konsultants