2020./2021.m.g
Vecāku un skolēnu individuālās tikšanās un sarunas ar klases audzinātāju:
  • 2021.gada marts  individuālās sarunas tiešsaistē
  • 2020.gada 18.oktobris - 22.novembris
2019./2020.mācību gads
Vecāku un skolēnu individuālās tikšanās ar klašu audzinātājiem:
  • 2019.gada 29.oktobris - 9.novembris
  • 2020.gada 8.aprīlis - 12.aprīlis