Veremu_psk_macibu_procesa_organizesanas_kartiba.doc

Cik labi, ja reiz

Katram no mums

Ir sava skola un debess jums...                                                                                     /No skolas himnas/

 • Mūsu skola ir kā ģimene! Un ģimenē viens otru atbalsta. Tādi ir arī mūsu skolēni un skolotāji- draudzīgi, atbalstoši un izpalīdzīgi. Skola atrodas piepilsētā (10 minūšu brauciens).
 • Nokļūt uz skolu un no tās palīdz skolēnu autobuss.Skolā strādā ļoti radošs, augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs.
 • Absolventu sasniegumi turpmākajās mācībās liecina par patiesi kvalitatīviem darba rezultātiem.
 • Plaša un skaista skolas teritorija un apkārtne.
 • Pie mums izglītojas 191 pamatskolas un pirmsskolas audzēkņi.
 • Piedāvājam plašu interešu izglītības pulciņu klāstu- tautu dejas, vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis, teātris, rokdarbi, dabas pētnieki, tehniskā modelēšana,  sports.Cik labi, ja reiz

Katram no mums

 Ir sava skola un debess jums...                                                                                     /No skolas himnas/
 •  Mūsu skola ir kā ģimene! Un ģimenē viens otru atbalsta. Tādi ir arī mūsu skolēni un skolotāji- draudzīgi, atbalstoši un izpalīdzīgi. Skola atrodas piepilsētā (10 minūšu brauciens).
 • Nokļūt uz skolu un no tās palīdz skolēnu autobuss.Skolā strādā ļoti radošs, augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs.
 • Absolventu sasniegumi turpmākajās mācībās liecina par patiesi kvalitatīviem darba rezultātiem.
 • Plaša un skaista skolas teritorija un apkārtne.
 • Pie mums izglītojas 170 pamatskolas un pirmsskolas audzēkņi.
 • Piedāvājam plašu interešu izglītības pulciņu klāstu- tautu dejas, vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis, teātris, rokdarbi, dabas pētnieki, tehniskā modelēšana,  sports.