Dalība projektā

2023.gada  janvārī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludināja  konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2023.gadā.

Verēmu pamatskola ar prieku pieņēma šo izaicinājumu un guva uzvaru konkursā, tādējādi iegūstot 400 eiro teātra inventāra papildināšanai.

Māksla ir joma, kur skolēni var radoši izpausties un atklāt savu emocionālo pasauli, atklāt savu pasaules redzējumu ar daudzveidīgiem mākslas izteiksmes līdzekļiem. Sākumskolas skolēni, darbojoties teātra pulciņā (1. un 3.klase)  un apmeklējot teātra mākslas stundas (4. un 7.klase), strādājot pēc jaunās kompetenču pieejas mācību saturā,  iejūtas dažādu tēlu lomās. Tieši ar maskas palīdzību bērns pārvar savas bailes un kautrīgumu. Maska palīdz atvērties, kļūt drošākam, iejusties tēlā, atveidot tā kustības, balsi, ķermeņa valodu.

Projektā iegūtais inventārs – maskas, tērpi, apmetņi, cepures un aksesuāri (brilles, ūsas, parūka), kalpos dažādu ludziņu iestudēšanai teātra pulciņā. Teātra mākslas stundās šis rekvizīts noderēs skolēnu radošajai pašizpausmei, palīdzēs atbrīvoties un ar prieku izspēlēt dažādas etīdes un iestudēt teātra uzvedumus.

Uzskatu, ka projekta mērķis papildināt teātra pulciņa materiālo bāzi  ir pilnībā sasniegts. Tas savukārt palīdzēs

·        veicināt bērnu ieinteresētību teātra mākslā un motivēs aktīvāk darboties teātra pulciņā;

·        ar  teātra palīdzību izzināt un izjust pasauli caur pasakām un stāstiem,

·        attīstīt runas prasmes, paplašināt redzesloku, dot pārliecību un drosmi uzstāties publikas priekšā;

·        attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes;

·        veicināt lietderīga un radoša brīvā laika pavadīšanu.          

Leļļu teātra kostīmu un masku papildinājums būs arī kā nodrošinājums nākamajām pulciņa dalībnieku paaudzēm. Tas sekmēs ilgtspējīgu attīstību teātra pulciņa nākotnē.

Projekta koordinators Ināra Ratniece