INFORMĀCIJA

2018.gada 30. novembrī Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju  organizē praktisku darbnīcu - semināru

„Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālās vajadzības? Izaicinājumi pedagogam, vecākiem un sabiedrībai”

Adrese: Rēzeknes internātpamatskola –attīstības centrs, Rēzekne, F.Varslavāna iela 5, LV-4601.

Mērķa auditorija: Latgales plānošanas reģiona speciālo un vispārizglītojošo skolu pedagogi, vecāki  u.c. interesenti.

Papildus informācija:

·         pasākuma dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību;

·         pasākums ir maksas ( 4,00 EURO lektoru darba apmaksai, kafijas pauzei un semināra materiāliem).

Naudas pārskaitīšanu veikt:

Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde

Reģistrācijas Nr. 9000025446

Juridiskā adrese:

Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne

Bankas rekvizīti:

Valsts kase

Bankas kods:TRELLV22

Konta Nr. LV26TREL981306702500B

RIAC seminārs 30.11.2018.

 

·         dalībnieku skaits ierobežots, savlaicīgi jāpiesakās līdz 29.11.2018.plkst.11.00.

·         semināra dalībniekiem būs iespēja apmeklēt visas darbnīcas;

·         pieteikšanās pa e-pasturiac.metodika@inbox.lv, ierakstot precīzu informāciju: vārds, uzvārds, darba vieta,  papildus uzziņas var saņemt, zvanot pa mob.tālr. 26518903

Pasākuma plānojums

Laiks

Aktivitāte

9.30 -  10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00 - 10.05

Semināra atklāšana

                                       RIAC direktore R.Zommere

10.05 - 11.25

Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālās vajadzības? Izaicinājumi pedagogam, vecākiem un sabiedrībai

Dr.paed, asociētā profesore, M.Rozenfelde

11.25 - 12.00

Pārtraukums, kafijas pauze

12.00-13.00

Meistardarbnīca „Metožu daudzveidība, strādājot ar bērniem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”

 

RIAC pedagoģe, Mg.paed., A.Viļuma

13.05-14.05

Meistardarbnīca „Pašapkalpošanās prasmju pilnveidošana  skolēniem ar viegliem garīgās un kombinētiem attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības kontekstā”

RIAC pedagoģe, Mg.spec.paed..V.Škrjaba

14.10-15.10

Meistardarbnīca Darbs ar bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi .” Tēma „Gadalaiku ritējums

RIAC pedagogi B.Ribakova,I.Bogdanova, Mg.paed.L.Leonova,O.Makejeva

15.10- 15.20

Semināra noslēgums. Diskusija. Apliecinājumu izsniegšana

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .