Iveta Gaile  - skolas direktore,

Zinaida Kūkoja - latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre,

Daina Dervenika- bioloģijas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju meitenēm , sociālo zinību skolotāja,

Marina Šarigina - angļu valodas, krievu valodas skolotāja,

Ilona Dovidenkova - matemātikas, informātikas, fizikas skolotāja,

Ineta Bauga- sākumskolas  skolotāja, dabaszinību skolotāja,

Ināra Ratniece - sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja,

Gunita Kiseļova - sākumskolas skolotāja,

Laura Kalvāne - sākumskolas skolotāja,

Marija Strucinska - Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja,

Ausma Bicāne - ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāja,

Zaiga Mihailova - sporta skolotāja,

Jānis Pavlovskis - interešu izglītības skolotājs,

Nellija Deksne- mūzikas skolotāja, pirmsskolas mūzikas skolotāja,

Maira Gribuste - sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja,

Inga Ivanova - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Ilze Kravale - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Valentīna Arbidāne - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Anastasija Zenčenko - pirmsskolas izglītības skolotāja.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .