Iveta Gaile  - skolas direktore,interešu izglītības skolotāja

Zinaida Kūkoja - latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Daina Dervenika- bioloģijas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju meitenēm , sociālo zinību skolotāja,interešu izglītības    skolotāja

Marina Šarigina -  direktores vietniece izglītības jomā,angļu valodas, krievu valodas skolotāja,

Ilona Dovidenkova - matemātikas, informātikas, fizikas skolotāja,

Ineta Bauga- sākumskolas  skolotāja, dabaszinību skolotāja,interešu izglītības skolotāja

Ināra Ratniece - sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja,

Gunita Kiseļova - sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Laura Kalvāne - sākumskolas skolotāja,interešu izglītības skolotāja

Marija Strucinska - Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja,

Ausma Bicāne - ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāja,

Zaiga Mihailova - sporta skolotāja,

Jānis Pavlovskis - interešu izglītības skolotājs,

Osvalds Batņa - mājturības un tehnoloģiju zēniem skolotājs,interešu izglītības skolotājs

Nellija Deksne- mūzikas skolotāja, pirmsskolas mūzikas skolotāja,interešu izglītības skolotāja

Inga Ivanova - direktores vietniece izglītības jomā, pirmsskolas izglītības skolotāja,

Ilze Kravale - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Valentīna Arbidāne - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Anastasija Zenčenko - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Inese Herbsta - pirmsskolas izglītības skolotāja,

Gunita Zālīte Misāne - pirmsskolas izglītības skolotāja ,

Irēna Pivore - logopēde,

Žanna Stramkale - bibliotekāre,

Edgars Kļaviņš - interešu izglītības skolotājs.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .