Verēmu pamatskolas stundu saraksts  2017./2018. m.g. 2.semestrim

 

 Pirmdiena

1.KLASE

2.KLASE

3.KLASE

4.KLASE

5.KLASE

6.KLASE

7.KLASE

8.KLASE

9.KLASE

1.

9.00-9.40

Matemātika

Matemātika

Angļu val.

Matemātika

Klases audz.

Klases audz.

Bioloģija

Krievu val.

Literatūra

2.

9.50-10.30

Latv.val.

Latv.val.

Mūzika

Latv.val.

Latv.val.

Angļu val.

Matemātika

Krievu val.

Bioloģija

3.

10.40-11.20

Mūzika

Mūzika

Matemātika

Sports

Matemātika

Literatūra

Angļu val.

Matemātika

Soc.zin.

4.

12.00-12.40

Angļu val.

Soc.zin.

Soc.zin.

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

Latv.val.

Bioloģija

Mūzika

5.

12.50-13.30

Klases audz.

Klases audz.

Klases audz.

Soc. zin.

Literatūra

Soc.zin

Krievu val.

Mūzika

Matemātika

6.

13.40-14.20

 

 

 

Klases audz.

 

Dabaszinības

Soc.zin

Latv.val.

Krievu val

7.

14.25-15.05

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra

Angļu val.

 

 Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

9.00-9.40

Matemātika

Matemātika

Latv.val

Matemātika

Angļu val.

Latv.val.

Bioloģija

Ķīmija

Matemātika

2.

9.50-10.30

Latv.val.

Latv.val.

Angļu val.

Latv.val.

Latv.val.

Matemātika

Ģeogrāfija

Vizuālā m.

Krievu val

3.

10.40-11.20

Latv.val.

Latv.val.

Matemātika

Latv.val.

Angļu val.

Soc.zin.

Latv.val.

Matemātika

Ķīmija

4.

12.00-12.40

Soc.zin.

Dabaszinības

Vizuālā m.

Soc.zin.

Literatūra

Latvijas vēst.

Matemātika

Angļu val.

Bioloģija

5.

12.50-13.30

Dabaszinības

Mājt. un tehn.

Vizuālā m.

Angļu val.

Mūzika

Mūzika

Latvijas vēst.

Ģeogrāfija

Fizika

6.

13.40-14.20

 

 

 

 

Dabaszinības

Literatūra

Matemātika

Latvijas vēst.

Ģeogrāfija

7.

14.25-15.05

 

 

 

 

Informātika

 

Mūzika

Angļu val.

Latvijas vēst.

 

 Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 0.stunda

Latv.val.

 

1.

9.00-9.40

Latviešu val.

Matemātika

Mūzika

Latv.val.

Latv.val

Angļu val.

Matemātika


Bioloģija

Krievu val.


2.

9.50-10.30

Ētika

Angļu val.

Latv.val.

Mūzika

Sports

Sports

Latv. val.

Soc.zin.

Matemātika

3.

10.40-11.20

Dabaszinības

Sports

Latv.val.

Mājt.un tehn.

Sports

Sports

Krievu val.

Matemātika

Latv.val.

4.

12.00-12.40

Vizuālā m.

Vizuālā m.

Dabaszinības

Mājt.un tehn.

Matemātika

Matemātika

Sports

Sports

Literatūra

5.

12.50-13.30

 

Vizuālā m.

Mājt. un tehn.

Matemātika

Matemātika

Krievu val.

Sports

Sports

Klases audz.

6.

13.40-14.20

 

 

 

 

Mūzika

Mūzika

Literatūra

Fizika

Sports

7.

14.25-15.05

 

 

 

 

 

Informātika

Angļu v.

 

Sports

 

 Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

9.00-9.40

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Soc. zin.

Pas. vēsture

Matemātika

Latv.val.

Angļu val.

2.

9.50-10.30

Latv.val.

Latv.val.

Angļu val.

Latv.val.

Soc.zin

Latv.val

Pas. vēsture

Krievu val

Matemātika

3.

10.40-11.20

Sports

Latv.val.

Latv.val.

Angļu val.

Vizuālā m.

Vizuālā m.

Latv. val.

Pas. vēsture

Fizika

4.

12.00-12.40

Mūzika

Mūzika

Sports

Latv. val.

Matemātika

Latv. val.

Informātika

Angļu val.

Pas. vēsture

5.

12.50-13.30

Vizuālā m.

 

Dabaszinības

Sports

Matemātika

Angļu val.

Literatūra

Matemātika

Vizuālā m.

6.

13.40-14.20

 

 

 

 

 

Matemātika

Krievu val

Klases audz.

Latv.val.

7.

14.25-15.05

 

 

 

 

 

 

Vizuālā m.

Fizika

Latv.val.

 

 Piektdiena

 

 

 

 

 

 

 

 0.stunda

Vizuālā m.

 

1.

9.00-9.40

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Mājt. un tehn.

Mājt. un tehn.

Matemātika

Ķīmija

Angļu val.

 

2.

9.50-10.30

Sports

Latv.val

Latv.val.

Angļu val.

Mājt. un tehn.

Mājt. un tehn.

Ģeogrāfija

Literatūra

Matemātika

3.

10.40-11.20

Mājt. un tehn.

Dabaszinības

Latv.val.

Mūzika

Informātika

Krievu val.

Mājt. un tehn.

Mājt. un tehn.

Ķīmija

4.

12.00-12.40

Latv.val.

Ētika

Sports

Vizuālā m.

Angļu val.

Latv.val.

Mājt. un tehn.

Mājt. un tehn.

Ģeogrāfija

5.

12.50-13.30

 

Sports

Ētika

Vizuālā m.

Latv.val.

Matemātika

Angļu val.

Ģeogrāfija

Mājt. un tehn.

6.

13.40-14.20

 

 

 

Dabaszinības

Latv.val.

Dabaszinības

Klases audz.

Matemātika

Mājt. un tehn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .