Interešu izglītības nodarbību saraksts 2018./2019.m.g.:

 • Teātris                                   1.-3.klases trešdiena 14.30-15.10 skolotāja  Laura Kalvāne
 • Teātra sports                       5.-7.klases piektdiena 14.00-15.20 skolotāja Ineta Bauga
 • Vokālais ansamblis            5.-7.klases otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena 8.15-8.35 skolotāja                                                           Nellija Deksne
 • Vokāli instrumentālais ansamblis     5.-6.kl.otrdiena, ceturtdiena 8.10-8.50 skolotājs Jānis Pavlovskis
 • Vokāli instrumentālais ansamblis     7.-9.klases pirmdiena, trešdiena 19.00-20.20  skolotājs  Jānis                                                                                   Pavlovskis
 • Modernās  dejas                 7.-9.klases trešdiena 15.15-15.55 skolotāja Gunita Kiseļova
 • Tautu  dejas                         1.-4.klases otrdiena, ceturtdiena 13.30-14.10 skolotāja Gunita Kiseļova
 • Tautu dejas                         5.-6.klases otrdiena, ceturtdiena plkst. 14.30-15.10 skolotāja Gunita Kiseļova
 • Prasmīgās rokas                1.-4.klases piektdiena 14.20-15.20 skolotāja Laura Kalvāne
 • Rokdarbi un vizuālā māksla         5.-9.klases  otrdiena 14.30-15.50 skolotāja Daina Dervenika
 • Tehniskā modelēšana      4.-9.klases pirmdiena    14.30-15.50 skolotājs Osvalds Batņa
 • Dabas pētnieki                   2.,3.klases pirmdiena 14.30-15.10 skolotāja Ineta Bauga
 • "Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award" skolotāja Iveta Gaile                                                                                                                                                                            pēc individuālā saraksta             
 • Sporta spēles                      5.klase  trešdiena 14.30-15.10 skolotāja Zaiga Mihailova
 • Sporto un esi vesels!        1.-9.klases otrdiena, ceturtdiena plkst. 8.10-8.50 skolotājs Edgars Kļaviņš

 Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .