Interešu izglītības nodarbību saraksts:

 • Bērnu teātris                       4.-5.klases trešdiena 14.20-15.20 skolotāja Zinaida Kūkoja
 • Bērnu teātris                       3.klase piektdiena 14.20-15.20 skolotāja Zinaida Kūkoja
 • Vokālais ansamblis            3.-9.klases otrdiena 8.10-8.40 un  15.10-16.10 skolotāja Nellija Deksne
 • Vokālais ansamblis            4.,5.,7.klases trešdiena 8.10-8.40 skolotāja Nellija Deksne
 • Vokāli instrumentālais ansamblis     5.kl.otrdiena, ceturtdiena 8.00-9.00 skolotājs Jānis Pavlovskis
 • Vokāli instrumentālais ansamblis     7.-9.klases pirmdirna, trešdiena 18.00-19.30 skolotājs Jānis Pavlovskis
 • Tautu dejas                          1.-2.klases trešdiena 13.30-14.30 skolotāja Maira Gribuste
 • Tautu  dejas                         3.-4.klases ceturtdiena 13.50-15.30 skolotāja Maira Gribuste
 • Ritmika                                 7.-9.klases piektdiena 14.20-15.20 skolotāja Maira Gribuste
 • Rokdarbi un papīra plastika                3.-7.klases  otrdiena 13.40-15.40 skolotāja Daina Dervenika
 • Tehniskā modelēšana      3.-9.klases piektdiena    14.20-16.20 skolotājs Osvalds Batņa
 • Dabas pētnieki                   3.klase pirmdiena 14.20-15.20 skolotāja Ineta Bauga
 • Dabas pētnieki                   1.,2.klases otrdiena 14.20-15.20 skolotāja Ineta Bauga
 • Vācu valoda                        3.-4.klase pirmdiena, trešdiena 13.30-14.30 skolotāja Laura Kalvāne
 • Sports                                   5.-7.klases  pirmdiena 14.30-15.30 skolotāja Zaiga Ivanova
 • Sports                                   8.-9.klases 15.30-16.30 skolotāja Zaiga Ivanova

 Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .