Tēvu diena

 

Nu jau tradicionāli Verēmu pamatskolā pirmajās septembra dienās notiek Tēvu diena. Šogad 11.septemrī tā noritēja kā komandu kopīga darbošanās dažādās atraktīvās stacijās. Pasākums sākās ar kopīgu ,,Iekustināšanos”, kam sekoja komandu , kas sastāvēja no tētiem, vectētiņiem, krustēviem un dažādu vecuma grupu skolēniem, cīņa skolotāju organizētajās stacijās.

Komandu dalībniekiem vajadzēja būt gan veikliem, gan draudzīgiem, lai kopā pārvarētu sarežģītos, jautros un pat dīvainos uzdevumus. Prieks, aizrautība, sacensības gars bija visiem - gan bērniem, gan pašiem vecākiem.

Noslēgumā visi baudīja skolas saimnieču sarūpēto sautējumu un piparmētru tēju.

Paldies visiem vecākiem, kas izbrīvēja laiku!

Sveicu visus skolas bērnu tētus, vectētiņus, vecvectētiņus, krustēvus Tēvu dienā!  Gan tos , kas bija kopā ar mums, gan tos , kas nevarēja būt kopā ar mums , jo strādāja, rūpēdamies par savām ģimenēm!

Lai Jūsu ģimenēs valda mīlestība, kopā būšanas laiks, savstarpēja sapratne un prieks!

 

Skolas direktore Iveta Gaile