>>> Rakstu zīmju pētnieki <<<

Verēmu pamatskolas 2.klase janvāra nogalē ir uzsākusi aktīvu dalību eTwinning projektā “Rakstu zīmju petnieki”, kas noslēgsies 14.aprīlī. Šajā projektā piedalās 7 skolas no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem. No Latgales esam vien 2 skolas.

Šobrīd rit nu jau 3. projekta nedēļa un kopā ar skolēniem esam jau paguvuši diezgan daudz ko izdarīt. Esam izpētījuši latviešu rakstu zīmes dabā, tautastērpos, cimdos, zeķēs utt. Skatījāmies un pētījām raksturīgākos krāsu salikumus un ieadītās rakstu zīmes tieši Latgales novada tautastērpos un cimdos. Daudz darbojamies radoši. Pētot un darbojoties jau esam apguvušu arī dažādas digitālās tehnoloģijas, piemēram, padlet.com, twinspace.com, QR kodu lasītāju.

4.februārī visu projektā iesaistīto skolu skolēniem bija kopīga tikšanās zoom, kur bija arī jāprezentē sava klase. Tā bija nenovērtējama pieredze šajā laikā. Esam izstrādājuši arī savu netiķeti darbam e-vidē.

Šonedēļ cītīgi strādājam pie Rēzeknes novada pētīšanas, apgūstot arī dažādas informācijas meklēšanas iespējas.

Vārdu sakot, esam darbos līdz ausīm un par to priecājamies!

2.klases audzinātāja Laura Kalvāne