Svētbrīdis  ,,Iedegsim pirmo Adventes sveci!” 

2. decembrī Verēmu pamatskolā notika svinīgs svētbrīdis, veltīts pirmās svecītes iedegšanai Adventes vainagā.

Iedegt sveci skolā bija ieradies Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles priesteris Mārtiņš Kārklis. Priesteris svētīja Adventes vainagu un skolas kolektīvu, aicinādams uz pārdomām, gatavojoties Pestītāja atnākšanai.

Skolas direktore aicināja iedegt gaismu katram sevī, ienest gaišas domas un darbus skolā.

Dieviņš deva, Dieviņš deva,

Dievs rokā neiedeva.

Dievs rokā neiedeva,

Kamēr pati nekustēju. /L.t.dz./

Ar šiem vārdiem skolas direktore ievadīja paldies vārdus tiem skolēniem, kuri aktīvi mācās un darbojas, nesdami skolas vārdu sabiedrībā – Danielam Pekšam un Danielam Zeltiņam par aktīvu līdzdalību šaha turnīrā , Nadeždai Kuzņecovai par 1. vietu un Madarai Jakovļevai par iegūto Atzinību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē, Jurim Vaņkovam un Mihailam Beitānam par otro vietu komandu sacensībās robotikā, awardiešiem Edītei Glušņovai, Vadimam Jaudzemam un Dairim Mivrenikam par iegūto bronzas apbalvojumu, skolas komandai Aurēlijai Poišai, Agnesei Kravalei, Loretai Danielai Strucinskai, Marekam Gusānam un Jēkabam Ģipslim par iegūto 4. vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības  konkursā ,,Mana Latvija” un Dairim Mivrenikam par dalību Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē.

Noslēgumā katras klases pārstāvis no skolas vainagā iedegtās sveces paņēma liesmiņu savai klasei.

Lai gaišs un mierpilns ir Adventes laiks katrā sirdī, katrā mājā!