Aktīvie pētnieki

2.klase turpina darboties projektā “Rakstu zīmju pētnieki”  un pagājušajā nedēļā pievērsās sava dzimtā novada pētīšanai un izzināšanai.

Skolēni meklēja gan internetā, gan grāmatās informāciju par Rēzeknes novadu, tā kultūras mantojumu, cilvēkiem, svētkiem u.c. Viens no nedēļas uzdevumiem bija iepazīt jaunos simbolus un zīmes, tāpēc lielu uzmanību veltījām Rēzeknes novada un Verēmu pagasta logo izpētei. Lai rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem tikāmies zoom intervijā ar novada pārstāvi Annu Rancāni un logo autori Dainu Salmiņu. Esam ļoti priecīgi un pateicīgi par atsaucību un iespēju aprunāties ar pašu mākslinieci. Skolēni uzzināja ne tikai logo simbolisko nozīmi, bet arī radošo tapšanas procesu, kas izrādījās pavisam interesants un neparasts.

Nedēļas otrajā pusē skolā uzņēmām ciemiņu – Verēmu pagasta bibliotekāri Regīnu Volkovu, kura labprāt piekrita pastāstīt un iepazīstināt mūs tuvāk ar Verēmu pagasta logo. Skolēniem  ļoti neparasti šķita tas, ka pagasta logo ir daļa no lielā novada logo. Īpašs pārsteigums sagaidīja skolēnus pēc sarunas. R.Volkova bija parūpējusies par dāvaniņām – pildspalva ar pagasta logo, kuras skolēni uzreiz ķērās arī izmēģināt.

Šīs nedēļas laikā skolēni guva jaunu, neparastu un nenovērtējamu pieredzi un attīstīja ne tikai savas informācijas meklēšanas un sadarbības, bet arī komunikācijas prasmes.

Lielu PALDIES vēlamies teikt A.Rancānei, D.Salmiņai un R.Volkovai par sadarbību, atsaucību un ieinteresētību!