2018.gada 27.aprīlī biedrības ,,Lobs lobam''nodarbība REDUCE>REUSE.RECYCLE.
 ,,Veco lietu jaunā dzīve'',  projekta ,,Otrreizēji izmntojamu materiālu izmantošana jaunu lietu radīšanai'', projekta Nr. 17-01-AL15-AL15-A01932202-000049, kuru vadīja Velga Krukovska.