Patriotisma nedēļa Verēmu pamatskolā

No 9. novembra līdz 16. novembrim Verēmu pamatskolā notika patriotisma nedēļa.

1.        diena. Viktorīna ,,Ko es zinu par Latviju? .

Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas vēsturi un ievērojamiem Latvijas vēstures cilvēkiem, Latvijas simboliem, par Rēzekni, skolas vēsturi un skolas bibliotēku (piemēram, cik lappušu ir skolas biezākajā grāmatā, kurā gadā ir izdota bibliotēkā pieejamā vecākā grāmata u.c.). Tika apbalvoti arī skolas čaklākie lasītāji, kuri ar savu ikdienas lasīšanas aktivitāti savai komandai nopelnīja papildus punktus. Savukārt sākumskolas skolēni zīmēja Latviju savā redzējumā un veidoja īsu sastāstījumu par to.

2.        diena – ,,Lāčplēša diena”. Sākotnēji skolēni un skolotāji ar īsfilmas palīdzību atskatījās Latvijas vēsturē. Turpinājumā tika noteikts skolas ,,lāčplēsis”. Pamatskolas zēniem vajadzēja būt gan izveicīgiem, gan precīziem, gan zinošiem, gan veikliem mezglu siešanā. Sīvā konkurencē 2.un 3. vietu dalīja Markuss Muhins (7.klase) un Daniels Aleksandrs Lebeds (9.klase) , bet skolas lāčplēša titulu ieguva Dairis Mivrenieks (8. klase). Visi dalībnieki saņēma piemiņas medaļas. 

3.        diena - ,,Mans veltījums Latvijai”

Katrs skolas darbinieks, ikviens skolēns uz ozola lapām, kas simbolizē spēku un stiprumu, rakstīja Latvijai savu vēlējumu. Visi vēlējumi tika apkopoti vienkopus, izveidojot stilizētu labo domu un vēlējumu ozolu.  Latvijai tika novēlēts :  būt stiprai; pārticīgai; sportiskai; gudrai, ar gudru valdību; būt zaļai un sakoptai; draudzīgai;  ar daudziem iedzīvotājiem; ar stipriem cilvēkiem, kas ciena viens otru; saules spēku un sīkstumu; vēl tūkstošgadi; Saules mūžu: lai ir sirsnīga, cilvēkus un dzīvi mīloša tauta; lai attīstās tehnoloģijas; saglabāt savas tradīcijas; būt latviskai; turēties savā zemē ar saknēm kā ozoliem; lai zeļ un plaukst latvju ģimenes; lai spēks ir vienotībā un sapratnē; labklājību, mīlestību un veiksmi; skaisti plaukt, krāšņi ziedēt un turpināt priecēt ar skaistu dabu; Kur vysskaistokī dobys skoti i miglā teitas zirnekļa teiklūs pērles mirdz, tei muna Tāvuzeme, muna Latvija!

4. diena ,,Cimdotā Latvija”.  Verēmu pamatskola piebiedrojās LKM izsludinātajai akcijai celt godā senākās Latvijas cilvēku vizītkartes – rakstainus cimdus. Paldies visiem vecākiem,  vecvecākiem un skolas darbiniekiem par atnestajiem krāšņajiem dūraiņiem, kas bagātināja gan izveidoto izstādi ,,Latvijas vēsture manā dzimtā’, gan izdaiļoja katru, kurš fotografējās piemiņai Latvijas 100-gadē. 

4. un 5. diena jo īpaši iezīmējās ar izveidoto izstādi ,,Latvijas vēsture manā dzimtā”. Liels paldies visiem izstādes dalībniekiem, kas dalījās ar vecāku un  vecvecāku mantojumu! Viss skolas kolektīvs bija patiesi pārsteigts par to bagātību, kas tika apkopots vienuviet un krāšņi atainoja gan Latvijas, gan katras dzimtas vēsturi, cilvēkus un viņu meistarību. Paldies!   

5. diena – svētku koncerts ,,Es esmu Latvija!”.

Bijām patiesi lepni vērot ik katra skolēna veltījumu dziesmu , deju, dzejoļu, izteikto domu sniegumā savai  zemei,  dzimtenei – Latvijai. Paldies visiem vecākiem un viesiem, kas bija kopā ar mums Latvijas 100gadē, kopā ar mums sēdās pie balti klāta svētku galda, baudot skolas saimnieču sarūpēto svētku pīrāgu.

,,Es esmu Latvija, tu arī!

Mums šodien svētki.

Un tā ir tā lieta- pie svētku galda mums visiem ir vieta!”

Skolas direktore, Iveta Gaile

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .