2018.gada 22.maijā 5.,6. un 8.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Kārsavas novadu, lai iepazītos ar Malnavas koledžu un apmeklētu Salnavu - muzikantu ciemu.