2018. gada 7.martā Verēmu pamatskolā norisinājās kārtējais Karjeras izglītības attīstības pasākums, kas saucās „Svētku do-mi-no”.  Pasākuma mērķis bija iesaistīt skolēnus no 7. – 9. klasēm un veicināt izglītojamo interesi par svētku organizatora profesiju, darba specifiku, tirgus pieprasījumu un izglītības iespējām. Skolēni paši arī darbojās grupās un veica dažādus uzdevumus, saistībā ar svētku organizēšanas soļiem un pienākumiem, kā arī paši varēja vērot arī demonstrējumus. Visa pasākuma laikā skolēni iepazina tādas profesijas, kā: režisors, organizators, vadītājs, utt.), šo profesiju amatam nepieciešamās prasmes un personības īpašības.