Karjeras izglītības darba plāns 2018./2019.m.g.

N.p.k. Laiks   Aktivitāte, pasākums Mērķauditorija Atbildīgais
1. septembris Karjeras nedēļas plāna izstrāde Skolas pedagogi, karjeras konsultants M. Šarigina
2. septembris-maijs Ar karjeras jautājumiem saistīto tēmu realizēšana klases audzināšanas stundās. Skolas audzēkņi, klašu audzinātāji Klašu audzinātāji
3. septembris-maijs Pedagogu talākizglītība Skolas pedagogi Skolas pedagogi
4. septembris Dzejas dienas Skolas audzēkņi Z. Kūkoja Klašu audzinātāji
5. septembris Miķeļdienas – izstādes, rotaļas, tirdziņš Skolas audzēkņi D.Dervenika, klašu audzinātāji
6. septembris-oktobris Sporta diena Skolas audzēkņi Z. Mihailova, klašu audzinātāji
7. oktobris Karjeras nedēļa. Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos. Skolas audzēkņi, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji Klašu audzinātāji
8. oktobris Mācību ekskursija Skolas audzēkņi D.Dervenika, klašu audzinātāji
9. novembris Uzņēmējdarbības nedēļa skolā (mācību ekskursijas, tikšanās) Skolas audzēkņi D.Dervenika, klašu audzinātāji
10. novembris Karjeras mācību stundas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
11. decembris Ziemassvētku tirdziņš Skolas audzēkņi D. Dervenika, klašu audzinātāji
12. decembris Karjeras mācību stundas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
13. janvāris Projektu nedēļas pasākumu plānošana Skolas audzēkņi Klašu audzinātāji
14. janvāris Karjeras mācību stundas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
15. februāris Ēnu dienu aktivitātes Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
16. marts Priekšmetu nedēļa Skolas audzēkņi Atbildīgie par pasākumu
17. marts Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde (marts-aprīlis) 8.-9.klases skolas audzēkņi Klašu audzinātāji
18. marts Karjeras mācību stundas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
19. aprīlis Sporta diena Skolas audzēkņi Z. Mihailova, klašu audzinātāji
18. aprīlis Karjeras mācību stundas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
20. maijs Karjeras mācību stundas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
21. jūnijs Pētām kopā: profesijas, vide, iespējas Skolas audzēkņi Karjeras konsultants
22. augusts Darba plānošana jaunajam mācību gadam    

Karjeras attīstības atbalsta plāns 2017.2018.m.g.

Pasākuma norises laiks   Pasākuma nosaukums Atbildīgā persona
        Septembris   ·         Dzejas dienas Z.Kūkoja Kl.audz.
·         Tēvu dienas pasākums „Mūsu tēvu profesijas” D.Dervenika Kl.audz.
·         Miķeļdienas – izstādes, rotaļas, tirdziņš D.Dervenika Kl.audz.
  Oktobris ·         „Profesijas animācijā” ·         „Iepazīsti TeĀtri!”   PKK
      Novembris   ·         „Pielaiko profesiju” PKK
·         Uzņēmējdarbības nedēļa/māc.eksk.,tikšanās/   Kl.audz. I.Dovidenkova
·         „Karjeras mācību stundas” PKK
        Decembris     ·         Ziemassvētku tirdziņš       Kl.audz.
·         „Karjeras mācību stundas” PKK
    Janvāris ·         „Dabaszinātņu profesiju kaleidoskops” ·         „Karjeras mācību stundas”       PKK
    Februāris   ·         „Ēnu diena” ·         „Iepazīsti TeĀtri” ·         „Friziera meistarklase”   PKK
      Marts   ·         Dabaszinību nedēļa (botānika, zooloģija, cilvēks utt.) I.Dovidenkova D.Dervenika A.Bicāne Sākumskolas skolotāji  
·         Meistarklase "Svētku do-mi-no" ·         „Profesionālās  un augstākās izglītības iestāžu izstāde”
          ( marts – aprīlis)
·         Karjeras mācību stundas ·         Tikšanās ar Verēmu pamatskolas
          absolventiem
PKK
          Aprīlis     ·         Sporta diena Z.Ivanova Kl.audz.
·         „Kultūras profesiju kokteilis” ·         „Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies.” ·                           „Kā strādā inženieri?” ·         „Karjeras mācību stundas” ·         Tikšanās ar NVA karjeras konsultantu PKK
  Maijs   ·          „Kinologa meistarklase” (aprīlis – maijs ) ·         „Karjeras mācību stundas” PKK
    Jūnijs   ·          „Pētām kopā: profesijas, vide, iespējas.”   PKK
  Jūlijs      
Augusts    
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .