2018. gada 20. aprīlī Verēmu pamatskolā norisinājās Karjeras izglītības attīstības pasākums „Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies”. Pasākumā piedalījās skolēni no 6-9.klasēm.

Pasākuma mērķis bija iesaistīt skolēnus diskusijās un situāciju analīzē, iepazīstināt ar aktualizētiem paņēmieniem,  kā iespējams sagatavoties nezināmajai nākotnei un profesijai strauji mainīgajā pasaulē.

Nodarbībai atvēlētais laiks proporcionāli tika sadalīts 2 daļās. 2/3 no laika aizņēma saruna, situāciju analīze ar prezentācijas un video elementiem, izmantojot piemērus no profesionālās pieredzes, bet 1/3 praktiskais darbs komandās ar paveiktā demonstrāciju pārējiem.

 

Sarunās skolēni iepazinās ar to, kā iespējams sagatavoties nezināmajai nākotnei un profesijai strauji mainīgajā pasaulē, kombinējot dažādus apmācību formātus: interaktīvu prezentāciju ar video un foto, diskusijām, situāciju analīzi, izmantojot piemērus no pieredzes.

 

Pedagoģe karjeras konsultante: Santa Vorkale

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .